Saturday September 23 2017

Ballyclare Comrades ReservesvsMoyola Park Olympic12:00 pm
Dundela ReservesvsKnockbreda Reserves12:00 pm
Institute ReservesvsHW Welders U2012:00 pm

Saturday September 30 2017

HW Welders U20vsLarne Olympic12:00 pm
Newington ReservesvsPSNI Olympic12:00 pm
Dundela ReservesvsBallyclare Comrades Reserves2:00 pm

Saturday October 7 2017

HW Welders U20vsDundela Reserves12:00 pm
Larne OlympicvsPSNI Olympic12:00 pm
Moyola Park OlympicvsInstitute Reserves12:00 pm
Newington ReservesvsBallyclare Comrades Reserves12:00 pm

Saturday October 14 2017

Ballyclare Comrades ReservesvsLarne Olympic12:00 pm
Dundela ReservesvsMoyola Park Olympic12:00 pm
Institute ReservesvsNewington Reserves12:00 pm
Knockbreda ReservesvsHW Welders U2012:00 pm

Saturday October 21 2017

PSNI OlympicvsBallyclare Comrades Reserves11:30 am
Larne OlympicvsInstitute Reserves12:00 pm
Moyola Park OlympicvsKnockbreda Reserves12:00 pm
Newington ReservesvsDundela Reserves12:00 pm

Saturday October 28 2017

Dundela ReservesvsLarne Olympic12:00 pm
HW Welders U20vsMoyola Park Olympic12:00 pm
Institute ReservesvsPSNI Olympic12:00 pm
Knockbreda ReservesvsNewington Reserves12:00 pm

Saturday November 4 2017

PSNI OlympicvsDundela Reserves11:30 am
Ballyclare Comrades ReservesvsInstitute Reserves12:00 pm
Larne OlympicvsKnockbreda Reserves12:00 pm
Newington ReservesvsHW Welders U2012:00 pm

Saturday November 11 2017

PSNI OlympicvsKnockbreda Reserves11:30 am
Ballyclare Comrades ReservesvsDundela Reserves12:00 pm
Larne OlympicvsHW Welders U2012:00 pm
Newington ReservesvsMoyola Park Olympic12:00 pm

Saturday November 18 2017

Ballyclare Comrades ReservesvsKnockbreda Reserves12:00 pm
HW Welders U20vsPSNI Olympic12:00 pm
Institute ReservesvsDundela Reserves12:00 pm
Moyola Park OlympicvsLarne Olympic12:00 pm

Saturday November 25 2017

PSNI OlympicvsMoyola Park Olympic11:30 am
Ballyclare Comrades ReservesvsHW Welders U2012:00 pm
Institute ReservesvsKnockbreda Reserves12:00 pm
Larne OlympicvsNewington Reserves12:00 pm

Saturday December 2 2017

HW Welders U20vsInstitute Reserves12:00 pm
Knockbreda ReservesvsDundela Reserves12:00 pm
Moyola Park OlympicvsBallyclare Comrades Reserves12:00 pm
PSNI OlympicvsNewington Reserves12:00 pm

Saturday December 9 2017

Ballyclare Comrades ReservesvsNewington Reserves12:00 pm
Dundela ReservesvsHW Welders U2012:00 pm
Institute ReservesvsMoyola Park Olympic12:00 pm
PSNI OlympicvsLarne Olympic12:00 pm

Saturday December 16 2017

HW Welders U20vsKnockbreda Reserves12:00 pm
Larne OlympicvsBallyclare Comrades Reserves12:00 pm
Moyola Park OlympicvsDundela Reserves12:00 pm
Newington ReservesvsInstitute Reserves12:00 pm

Saturday January 6 2018

Ballyclare Comrades ReservesvsPSNI Olympic12:00 pm
Dundela ReservesvsNewington Reserves12:00 pm
Institute ReservesvsLarne Olympic12:00 pm
Knockbreda ReservesvsMoyola Park Olympic12:00 pm

Saturday January 13 2018

PSNI OlympicvsInstitute Reserves11:30 am
Larne OlympicvsDundela Reserves12:00 pm
Moyola Park OlympicvsHW Welders U2012:00 pm
Newington ReservesvsKnockbreda Reserves12:00 pm

Saturday January 20 2018

Dundela ReservesvsPSNI Olympic12:00 pm
HW Welders U20vsNewington Reserves12:00 pm
Institute ReservesvsBallyclare Comrades Reserves12:00 pm
Knockbreda ReservesvsLarne Olympic12:00 pm