Saturday February 25 2017

Bangor ReservesvsPSNI Olympic12:00 pm
Dundela ReservesvsMoyola Park Olympic12:00 pm
HW Welders U20vsLarne Olympic12:00 pm

Saturday March 4 2017

Knockbreda ReservesvsBallyclare Comrades Reserves11:00 am
Newington ReservesvsInstitute Reserves12:00 pm

Saturday March 11 2017

Bangor ReservesvsLarne Olympic11:00 am
Institute ReservesvsDundela Reserves12:00 pm
Newington ReservesvsBallyclare Comrades Reserves12:00 pm

Tuesday March 14 2017

Ballyclare Comrades ReservesvsInstitute Reserves8:00 pm

Saturday March 18 2017

Knockbreda ReservesvsInstitute Reserves12:00 pm

Tuesday March 21 2017

Ballyclare Comrades ReservesvsNewington Reserves7:45 pm
Larne OlympicvsInstitute Reserves8:00 pm

Saturday March 25 2017

Institute ReservesvsKnockbreda Reserves12:00 pm